PIETEICOTIES KURSIEM AIZPILDOT AKNKETU, JŪS SAŅEMSIET PIRMO NODARBĪBU BEZ MAKSAS!

 

 

Kursa mērķis:

Iemācīties programmēt C valodā, iepazīties ar šīs valodas iespējām un rīkiem.

Kursa apraksts:

Jūs uzzināsiet, kā programmēt profesionālo programmētāju iecienītā C valodā. Mūsdienās sistēmu un sarežģītu programmu lielākā daļa tiek rakstīta C un C + + valodās.

Kursa nobeigumā Jūs varēsiet:

 • Strādāt programmēšanas sfērā.
 • Pārvaldīt valodas sintaksi.
 • Izmantot visus valodas operatorus.
 • Izmantot procesoru direktīvus.
 • Lietot bibliotēkas funkcijas.
 • Strādāt ar masīviem.
 • Rakstīt funkcijas.
 • Izmantot atmiņas šķires.
 • Pielietot adreses aritmētiku.
 • Strādāt ar datu struktūrām.
 • Strādāt ar failiem.

“Programmēšana C/C++ valodā” kursa saturs:

 • Programmēšanas vide.
 • Programmas struktūra.
 • Datu pamattipi.
 • Mainīgie un konstantes.
 • Standarta operācijas. Izteiksmes.
 • Datu ievade-izvade.
 • Zarošanas operatori.
 • Cikli un ciklu veidi.
 • Masīvi.
 • Simbolu un simbolu virkņu apstrāde.
 • Funkciju definīcijas un deklarācijas. Parametru lietošana.
 • Funkciju bibliotēkas veidošana.
 • Rādītāji. Operatori new un delete.
 • Datu struktūras un apvienojumi.
 • Faili. Binārie un teksta faili. Failu apstrāde.
 • Izņēmumu apstrāde.
 • Bitu operācijas.
 • Ieskats dinamiskajās datu struktūrās.
 • Ievads kārtošanas algoritmos.
 • Ievads meklēšanas algoritmos.
 • Objektorientētā programmēšana.
 • Objektorientētās programmēšanas konstrukcijas.
 • Objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieni. Abstrakcija. Klases.
 • Iebūvētās funkcijas. Inkapsulēšana.
 • Konstruktori un destruktori.
 • Klašu kompozīcija.
 • Operatoru pārslogošana.
 • Darbs ar dinamisko atmiņu.
 • Rādītājs this.
 • Draudzīgas funkcijas.
 • Mantošana. Mantošanas hierarhija.
 • Atvasinātās klases. Funkciju pārdefinēšana.
 • Mantošanas noteikumi.
 • Daudzkāršā mantošana.
 • Polimorfisms.
 • Abstraktās klases.
 • Virtuālās funkcijas.
 • Klases šabloni.
 • Šabloni un lietotāja datu tipi.

Speciālistu pieprasījums

Komfortabla
vide


Perspektīvas

Attīstība


Aizraujoši
projekti

Apmaiņas ar zināšanām un labākajām nozares praksēm

IT nozares priekšrocības —

ĪPAŠĪBAS UN IEGUVUMI


Datorkursi būs interesanti un noderīgi cilvēkiem, kuru ikdienas nodarbošanās ir saistīta ar darbu ar datoru. Piemēram, iesācējiem programmēšanā, mājaslapu izstrādē un tās tālākā attīstībā interneta vidē.