PIETEICOTIES KURSIEM AIZPILDOT AKNKETU, JŪS SAŅEMSIET PIRMO NODARBĪBU BEZ MAKSAS!

 

 

Kursa mērķis:

 • Sniegt lietotājam pamatzināšanas par IBM-saderīga datora struktūru, tā mērķi un tā komponentu darbības principus.
 • Iepazīstināt ar dažu ierīču dažādu bojājumu izpausmēm.
 • Izēvelēties to meklēšanas metodiku un novēršanu.
 • Iegūt informāciju par operētājsistēmas izveidošanas principiem un ielādi.
 • Iemācīties strādāt ar diagnostisko aparatūru un programmatūru.
 • Attīstīt prasmes patstāvīgai bojājumu novēršanai dažādās ārkārtas situācijās, kas rodas IBM-saderīga datora ekspluatācijas gaitā.

 

Kursa apraksts:

 • Kursa teorētiskā daļa.
 • IBM-saderīga datora struktūras apraksts un tā perifērijas.
 • Dažādu bojājumu izpausmes.
 • Sistēmas diagnostika - programmatūras un aparatūras.
 • Operētājsistēmas struktūra un tās ielādes secība.
 • Tipisku kļūdu apraksts, to koriģēšanas metodes un OS ielādēs atjaunošana.

 

Kursa praktiskā daļa:

 • Dažādi laboratorijas darbi ar dažādu platformu datoriem: INTEL un AMD procesoriem.
 • Bojājumu diagnostika, OS ielādes atjaunošana.
 • Zudušo datu atjaunošanas principi.
 • Kurss ir noderīgs arī tiem, kam ir zināšanas programmas apjomā, bet vēlas tos sistematizēt, kā arī pilnveidot savas prasmes, izmantojot jaunas tehnoloģijas un darba metodes.

Kursa noslēgumā, jūs varēsiet:

 • Patstāvīgi veikt PC montāžu un demontāžu.
 • Pieslēgt un pielāgot papildu aprīkojumu.
 • Zināt PC bojājumu meklēšanas metodiku.
 • Konfigurēt savu datoru maksimālai veiktspējai.
 • Instalēt un konfigurēt dažādas operētājsistēmas (Microsoft Windows, Linux, BSD u.c.).
 • Instalēt un konfigurēt papildu programmatūru.
 • Noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar datortehnikas un programmatūras sistēmām.
 • Lietot diagnostikas programmas.
 • Pareizi izvēlēties tirgū piedāvātās programmas un komponentes.

 

Kursa saturs:

 • Dažādas operētājsistēmas un to atšķirības.
 • Darbs komandrindās. Pamatkomandas. Sistēmas faili un to mērķi.
 • Dažādu operētājsistēmu ielādes secība.
 • Operētājsistēmas ielādes secība. Ielādes programmas - IPL, IPL1, IPL2.
 • OS ielādes kļūdas un to novēršana.
 • Atjaunošanas konsole Windows.
 • CD-ROM atbalsts komandrindas režīmā.
 • Datora arhitektūras un komponentu apskats.
 • Skaitļošanas sistēmu tipi. Ciparu un analogu skaitļošanas sistēmas.
 • Binārā un heksadecimālā skaitļošanas sistēmas.
 • Ciparu skaitļošanas sistēmu klasifikācija.
 • Korpusi, galvenie parametri, barošanas bloki.
 • Formas faktora jēdzieni.
 • Barošanas sistēmas bojājumi.
 • Datora diagnostika.
 • Procesoru marķēšana.
 • Datora komplektēšana, secība, galvenās kļūdas.
 • Ievades un izvades ierīces: tastatūras, peles.
 • Videoadapteri: struktūra, chipset.
 • Videoadapteru bojājumi un to novēršanas metodes.
 • Grafiskie paātrinājumi, to veidi.
 • Mātes plātes un chipset.
 • Procesori.
 • Mātes plātes.
 • Dažādu mikroprocesoru salīdzinošie raksturojumi.
 • Mūsdienu mikroprocesoru arhitektūras perspektīvie virzieni.
 • Dažu mikroprocesoru īpašības.
 • Mātes plātes uzstādījumi.
 • Mātes plātes uzstādījumu kļūdas.
 • Dinamiskā atmiņa.
 • Pastāvīga atmiņa. Flash. Cietie diski.
 • Dažādi atmiņas tipi: ROM, flash, RAM.
 • Dinamiskās atmiņas galvenie tipi.
 • Atmiņas kļūdu diagnostika un novēršana.
 • Cietais disks. Ierīce, specifikācijas, saskarnes.
 • Diagnostikas programma POST. Kļūdu kodi.
 • Praktiskas nodarbības "Sistēmas uzstādīšana".
 • Datora uzstādīšanas parametri un to optimizācija.
 • Setup programmas sadaļas.
 • Operētājsistēmas ielādes secība.
 • Rīki: FDISK, Partition Magic u.c.
 • Datora komplektēšana un uzstādīšana.
 • Dažādu konfigurāciju datoru komplektēšana.
 • Ārējo ierīču pieslēgšana un uzstādīšana.
 • Programmatūras instalēšana un konfigurēšana.
 • Dažu operētājsistēmu ielāde.
 • Bojājumu diagnostika un novēršana.
 • Windows 8.1 un Windows 10 operētājsistēmu kļūdas.
 • Bojājumu novēršana.
 • BIOS Setup konfigurēšana.
 • Programmas diagnostika.
 • Videoadaptera konfigurēšana.
 • Operētājsistēmu tehnoloģijas un datu atjaunošanas principi.
 • OS jēdzieni. Operētājsistēmu kopējas īpašības.
 • DOS-kopējie jēdzieni, komandas, galvenie faili.

Speciālistu pieprasījums

Komfortabla
vide


Perspektīvas

Attīstība


Aizraujoši
projekti

Apmaiņas ar zināšanām un labākajām nozares praksēm

IT nozares priekšrocības —

ĪPAŠĪBAS UN IEGUVUMI


Datorkursi būs interesanti un noderīgi cilvēkiem, kuru ikdienas nodarbošanās ir saistīta ar darbu ar datoru. Piemēram, iesācējiem programmēšanā, mājaslapu izstrādē un tās tālākā attīstībā interneta vidē.