Mācību progaramma: SQL datu bāžu administrēšana

Pieteicoties kursiem aizpildot aknketu, Jūs saņemsiet pirmo nodarbību BEZ MAKSAS!

Pieteikties

Kursa mērķis:

SQL serveri. MySQL servera iestatījums. MySQL servera administrēšana komandu rindkopas režīmā un grafiskajā režīmā. Datu bāžu izveidošana un apkalpošana. Datu apstrāde un informācijas piekļuves administrēšana SQL valodā.

Mācību kursa saturs:

 • Ievads datu bāzes vadīšanas sistēmā.
 • MySQL apraksts, struktūra un galvenie objekti.
 • MySQL servera instalācija un pieslēgums.
 • Datu bāžu izveide.
 • Tabulu izveide, datu tipi un struktūra.
 • SQL valodas struktūra.
 • Komandrindas režīmā galvenie darba pamati.
 • Datu ielāde tabulā.
 • Informācijas izņemšana no tabulas.
 • Relāciju sakaru tipi un izveide starp tabulām.
 • Datu šķirošana.
 • Pieprasījumu optimizācija.
 • Parastu un ieliktu indeksu izveide.
 • Pagaidu tabulu izveide un to izmantošana.
 • MySQL žurnālu faili.
 • Replikāciju jēdziens un to iespējas.
 • Citas pieprasījumu optimizācijas iespējas.
 • MySQL tabulu tipi (MyISAM, InnoDB, Memory un citi).
 • Lietotāju privilēģiju administrēšana.
 • Lietotāju izveide un dzēšana.
 • Lietotāju resursu ierobežošana, paroles izveide.
 • Sistēmas mainīgie un funkcijas.
 • Lietotāju procedūras un funkcijas.
 • MySQL 5 citi objekti.
 • Darbs ar MySQL Workbench grafisko apvalku.